Spring til indhold

Rytmik for børn i dagpleje og daginstitution

Denne mulighed henvender sig til dig, der passer børn i Holbæk Kommune.
Den omhandler Musikskolen Holbæks tilbud om rytmikundervisning til børn i kommunens daginstitutioner og hos dagplejere.
Undervisningen
Undervisningen foregår primært i de musiske centre, hvor vi har instrumenter og legeredskaber til alle.
Undervisningen tager udgangspunkt i børns naturlige glæde ved sang, dans, spil og leg. Vi synger gamle og nye børnesange, fagtesange og legesange.
Vi leger sanglege, leger med sproget og bruger rim og remser. Vi spiller på instrumenter, bruger legeredskaber, danser, dramatiserer og meget mere.
Målet med rytmikundervisningen er:
- At stimulere børnenes musikglæde, så de får lyst til at synge, spille og bevæge sig.
- At støtte børnenes motoriske og sproglige udvikling.
- At udvikle børnenes fantasi.
- At udvikle børnenes evne til lytning, iagttagelse og opmærksomhed.
- At lære nye sange og remser.
- At arbejde med musikkens grundelementer (form, puls, rytme, melodi og dynamik) gennem sang, spil, bevægelse og leg.
Undervisningen indrettes efter børnenes alder og udviklingstrin, og det er derfor ønskeligt at det er de samme børn, der kommer hver gang, og at alders-spredningen på holdet ikke er mere end 2 år. Både børn og voksne er aktive i undervisningen og det er en fordel at den enkelte børnegruppe følges af de samme voksne gennem hele forløbet.
Undervisere:
Therese Adorján Ankjær har siden 2006 været ansat som cellolærer på Musikskolen Holbæk. De sidste ti år har Therese beskæftiget sig med børn, musik og pædagogik på mange forskellige måder, og efter selv at være blevet mor også blevet optaget af musik med de allermindste.
Hvornår?

Efterårsholdene: starter i uge 36.
Forårsholdene: starter i uge 2.
Lektionslængden er 60 minutter, inklusiv ind- og udpakning af børn og tid til samtale om ønsker, opklarende spørgsmål o.s.v.
Der undervises 15 gange på begge hold.
Hvor?
Undervisningen foregår i de musiske centre i hhv. Tølløse, Svinninge, Jernløse, Jyderup og i øvesalen på Musikskolen, Gl. Ringstedvej 32 E, 4300 Holbæk.
Hvor mange?
Institutionshold: Min. 8 og max. 15 børn + voksne.
Dagplejere: Max. 5 voksne + børn.
Pris: 4150 kr.
Beløbet giroopkræves ved periodens udløb.
(ret til prisstigning forbeholdes)

Musikskolen: tlf. 72 36 72 70
Mail: kulturskolen@holb.dk

Skriv venligst hvor mange børn I vil have med på holdet.
Anfør også gerne ønsketidspunkter på tilmeldingen!
Musikskolen forbeholder sig ret til inden for de afsatte lærermæssige og økonomiske ressourcer, at fordele timerne blandt de tilmeldte. Så snart holdene er skemalagt, vil I høre fra os vedr. undervisningsdag og tidspunkt
Når undervisningstidspunktet er fastlagt og accepteret, er tilmeldingen bindende for hele forløbet!Feedback

Sidst opdateret

19.10.2017

Ansvarlig redaktør

Steffen Højager