Spring til indhold

Hvem kan få undervisning

Kulturskolen tilbyder undervisning til børn og unge mellem 0 og 25 år i Holbæk kommune.

Ældre elever kan tilbydes undervisning til fuld betaling og efter aftale.

Førskolebørn tilbydes musik som tilbud til daginstitutionerne, eller som Forældre- og barnrytmik, hvor børnene deltager med deres far eller mor.

Musikalsk Værksted tilbydes elever i 1. + 2 kl.

Bare Spil! er begyndersammenspilshold rettet mod 3 - 6 kl. Læs mere

 

Instrumentalundervisning kan påbegyndes, når barnets motorik og motivation er tilstrækkelig udviklet, almindeligvis i 3. klasse.

Hvis særlige forhold betinger det, kan der startes tidligere. Spørg Musikskolen.Feedback

Sidst opdateret

19.10.2017

Ansvarlig redaktør

Steffen Højager